Όνομα Χρήστη :
  
Κωδικός Πρόσβασης :
  


Ελληνικά | English 


1) Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από την τρέχουσα εφαρμογή, μεταφέρονται στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΠΑΔΑ την επόμενη εργάσιμη το πρωί. 2) Οι λογαριασμοί στους οποίους γίνεται reset το password, συγχρονίζονται με το πληροφοριακό σύστημα του ΠΑΔΑ ανά μία ώρα.