Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία που παραλάβατε κατά την εγγραφή σας από το σύστημα Γραμματειών.

Όνομα Χρήστη :
  
Κωδικός Πρόσβασης :
  


Ελληνικά | English 


Για προπτυχιακούς φοιτητές! Για την εισαγωγή σας απαιτούνται τα στοιχεία που παραλάβατε από το σύστημα Γραμματειών. Έτσι δημιουργείται αυτόματα νέος λογαριασμός για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΔΔ (E-mail, WiFi, VPN), στις ακαδημαικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΔΕΤ πχ EYΔΟΞΟΣ (Συγγράμματα) και κυρίως απαραίτητος για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (AcademicID).